NIRXACT-Header

PRECYZYJNIEJSZE ZARZĄDZANIE CENNYMI SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI:

NA BIEŻĄCO ANALIZUJ ZIARNA, PASZĘ I GNOJOWNICĘ.

DLG-quality seal

Technologia bliskiej podczerwieni (NIR) dostarcza informacje o składzie ziaren, paszy i gnojownicy. Dotyczy suchej masy, białka, skrobi, błonnika, włókien detergentowych obojętnych, włókien detergentowych kwasowych i cukru. NIRXact pozwala wyeliminować duże odległości i długie czasy oczekiwania związane z wysyłką próbek do laboratorium w celu uzyskania wyników. Spada też koszt analiz.

Zarządzaj logistyką ziaren na bazie jakości w trakcie zbiorów, optymalizując wartość towarów.

NIRXACT-monitoring
Grain-logistics

Zarządzaj logistyką ziaren na bazie jakości w trakcie zbiorów, optymalizując wartość towarów.

Poznaj jakość zasobów, a nie tylko ich ilość, oraz wartość odżywczą tego, co produkujesz.

ManureXcontrol przetestowano i zatwierdzono w Niemieckim Stowarzyszeniu Rolnicznym (DLG).

Kontroluj dawkę stosowanej gnojownicy na podstawie konkretnych wartości odżywczych.

Kontroluj dawkę stosowanej gnojownicy na podstawie konkretnych wartości odżywczych.

NIE CZEKAJ NA WYNIKI LABORATORYJNE, ANALIZUJ W CZASIE RZECZYWISTYM! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.


    Wypełniając ten formularz, będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatnoście


    Oczekuj więcej.

    Podążaj za nami