Przejdź do treści

XPower

XPower

Powered by Zasso
Zwalczanie chwastów

Elektryczna kontrola chwastów


Chemiczne herbicydy odniosły ogromny sukces w XX wieku, obniżając koszty i zwiększając plony, jednak obecnie istnieją powody, dla których alternatywne technologie odchwaszczania stanowią ważny krok naprzód w wielu obszarach zastosowań.

Różne badania wykazują, że ryzyko związane z glifosatem jest niejednoznaczne, co za tym idzie niepewność dla klienta wciąż więc rośnie. Poza tym wzrasta również ryzyko odporności biologicznej, a wiele aktywnych środków chwastobójczych traci uznanie. Jedno jest jasne, odporność biologiczna na zastosowania chemikaliów postępuje i rozprzestrzenia się na całym świecie. Niezależnie od kombinacji przepisów toksykologicznych i ostatecznych decyzji politycznych, jasne jest, że do opracowania zoptymalizowanych, przyjaznych dla środowiska i jednocześnie niezawodnych strategii odchwaszczania będą potrzebne rozwiązania niechemiczne.

Wszystkie produkty z rodziny XPower wykorzystują wysokiego napięcie i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, aby skutecznie eliminować chwasty i zminimalizować użycie chemicznych środków chwastobójczych. Technologia XPower pozwala na efektywne i rentowne zwalczanie chwastów, które staje się coraz bardziej istotne dla zapewnienia wysokich plonów i wysokiej jakości zbiorów w płodozmianie, ale także w uprawach wieloletnich, takich jak winorośla i rośliny uprawne.

RÓŻNE PRODUKTY DO WIELU ZASTOSOWAŃ

XPS - Uprawa Winorośli i Sadownictwo

XPU - Zastosowania miejskie

 

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny o wysokim napięciu dostarczany jest lokalnie przez generator. Przepływa on poprzez aplikator do roślin, a następnie do gleby. Obwód elektryczny jest zamykany przez drugi aplikator, który albo dotyka innych roślin, albo gleby. Energia sprawia, że rośliny więdną od wewnątrz, aż do korzeni:

  • Ogólnoustrojowy sposób działania
  • Nieodwracalne zniszczenie podziału komórkowego
  • Przerwanie dopływu wody do naczyń
  • Natychmiastowa śmierć rośliny

O efekcie decyduje odpowiednia ilość energii i zoptymalizowany aplikator. Rośliny o dużej zawartości wody oraz o niewielkiej liczbie łodyg i korzeni w porównaniu z ich masą liściową wymagają jedynie niewielkiej ilości energii i są łatwe w usuwaniu.

Bardzo gęste i zdrewniałe trawy lub bardzo duże rośliny wymagają dużo energii i specjalnych aplikatorów. W takich przypadkach najlepsze efekty dają metody łączone, np. z koszeniem. Rośliny z większymi kłączami są poważnie osłabione i mogą wymagać więcej niż jednej aplikacji.

Efekty aplikacji przy pomocy urządzenia XPower można najlepiej porównać z efektem Glifosatu, działa on aż do korzeni – natychmiastowo i w całości!

W 100% WOLNY OD CHEMIKALIÓW. W 100% PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA.


Kluczowe cechy

Wykorzystanie elektro-fizycznej mocy XPower ma znaczące zalety w porównaniu z innymi technologiami odchwaszczania. XPower może być stosowany w dowolnym momencie sezonu, kiedy jest potrzebny, bez konieczności oczekiwania na degradację herbicydów lub na wystarczająco dobre warunki pogodowe. Ponieważ nie zawiera on środków chemicznych podlegających rejestracji, XPower może być stosowany przy każdym rodzaju upraw niezależnie od procesów rejestracji herbicydów. W przeciwieństwie do ręcznego lub mechanicznego odchwaszczania nie zachodzi przemieszczanie gleby. W ten sposób unika się erozji i zaburzeń struktury gleby oraz wszelkich bodźców dla uśpionych nasion. Ponieważ obumarłe rośliny pozostają na miejscu, powierzchnia gleby pozostaje zacieniona, a nowe nasiona nie znajdą dogodnego podłoża do kiełkowania. Dzięki temu odrastanie chwastów jest opóźnione.

Szybkie działanie

Długotrwałe efekty podobne do chemicznych herbicydów i znacznie lepsze od wielu innych metod termicznych i mechanicznych.

Mała zależność od rozmiarów rośliny, można zwalczać duże i małe rośliny.

Niskie wymagania w stosunku do aktywności fizjologicznej rośliny

Mała zależność od dnia i nocy oraz temperatury

Nie należy spodziewać się odporności na elektryczne odchwaszczanie

Brak przemieszczania się gleby - erozja zminimalizowana, ochrona gleby zmaksymalizowana

Brak pozostałości chemicznych

Brak zagrożenia dla życia podziemnego