Przejdź do treści

AGXTEND™ to centrum zrównoważonych zastosowań w rolnictwie

AGXTEND™ oferuje pełną gamę precyzyjnych rozwiązań i powiązanych usług ułatwiających wdrażanie technologii, które pomagają w rozwoju rolnictwa


Uprawa i przygotowanie gleby

Autonomiczny pomiar przewodności gruntu. Lepsze zrozumienie gleby i stref. Rozpoznanie i zrozumienie niejednorodności gleby.

Uprawa i przygotowanie gleby

Zoptymalizowana dawka wysiewu w oparciu o rzeczywisty stan gleby.

Zwalczanie chwastów

Nowa alternatywna technika odchwaszczania. Elektrofizyczne niszczenie chwastów i roślin inwazyjnych

Nawożenie

Pakiet czujników biomasy, który analizuje rzeczywisty stan rośliny, aby następnie dobrać dawkę nawozu

Żniwa

Zwiększone zbiory i jakoś plonów