Przejdź do treści


Polityka prywatności

Niniejsza informacja o ochronie prywatnosci wyjasnia, w jaki sposób dane osobowe ("Dane") dostarczone przez Panstwa do - i zebrane przez - CNH Industrial Deutschland GmbH ("my", "nas", "nasz" lub "Spólka") za posrednictwem tej strony internetowej beda traktowane zgodnie z obowiazujacym prawem i przepisami. Jestesmy zobowiazani do ochrony i poszanowania Panstwa prywatnosci.

JAKIE DANE GROMADZIMY

Dane, które moga byc gromadzone, przetwarzane i przechowywane sa nastepujace:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane urzadzenia komputerowego
 • Pliki cookie (prosze zapoznac sie z Powiadomieniem o plikach cookie [Wstaw link do Powiadomienia o plikach cookie], które wyjasnia wykorzystanie plików cookie i innych urzadzen sledzacych za posrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji)

   

Zazwyczaj to uzytkownik dostarcza nam takie dane, ale w niektórych przypadkach mozemy je gromadzic od osób trzecich lub z rejestrów publicznych. Dane uzyskane od takich stron trzecich sa chronione zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej informacji o ochronie prywatnosci.

 

DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY DANE
Dane moga byc przetwarzane przez nas w nastepujacych celach:

 1. Spelnianie Panstwa prósb poprzez dostarczanie informacji o naszych produktach, uslugach i sieci handlowej;
 2. Realizacja naszych interesów w celu ustanowienia, utrzymania i poprawy naszych relacji z Panstwem;
 3. Analiza danych przegladania w celu podniesienia jakosci i zagwarantowania bezpieczenstwa naszej strony internetowej.

Dane sa gromadzone i przetwarzane na podstawie umowy oraz naszego uzasadnionego interesu w zakresie przetwarzania danych w punktach (i), (ii) oraz (iii). Dane moga byc przetwarzane elektronicznie w ramach systemów informatycznych oraz recznie, w formie papierowej. Dane beda przetwarzane i przechowywane przez caly cykl ich zycia, z zapewnieniem ich bezpieczenstwa i poufnosci, zgodnie z zasadami uczciwosci, legalnosci i przejrzystosci oraz zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa i regulacjami.


KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH
Podanie Danych nigdy nie jest obowiazkowe. Jednakze niepodanie Danych, które sa niezbedne do swiadczenia uslugi lub produktu i które sa oznaczone jako obowiazkowe, moze uniemozliwic nam swiadczenie wymaganej uslugi lub produktu lub moze spowodowac nieoptymalne swiadczenie wymaganej uslugi lub produktu. Z drugiej strony, niepodanie Danych, których podanie jest oznaczone jako opcjonalne, umozliwi Panstwu dostep do uslugi lub otrzymanie produktu w kazdym przypadku.

KOMU UDOSTEPNIAMY DANE
Jestesmy czescia Grupy CNH Industrial, globalnego lidera w sektorze dóbr inwestycyjnych. Dane moga byc udostepniane i przekazywane naszym spólkom zaleznym i stowarzyszonym z Grupa CNH Industrial, zaufanym podmiotom zewnetrznym, dostawcom uslug, autoryzowanym dealerom i dystrybutorom oraz partnerom biznesowym, z siedziba w Unii Europejskiej i poza nia, którzy podlegaja okreslonym zobowiazaniom umownym i moga je wykorzystywac wylacznie do realizacji celów wymienionych powyzej. Dane moga byc przekazywane stronom trzecim w celu wypelnienia zobowiazan prawnych, obslugi i utrzymania bezpieczenstwa naszego i Grupy CNH Industrial, ochrony praw i wlasnosci naszej i Grupy CNH Industrial, odpowiedzi na zamówienia wladz publicznych lub w celu wykonania naszych praw przed organami sadowymi.

W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY DANE DO KRAJÓW TRZECICH
W celu wykonywania czynnosci zwiazanych z przetwarzaniem Danych, jak wyszczególniono powyzej, mozemy przekazywac Dane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywac takie Dane w cyfrowych lub fizycznych bazach danych zarzadzanych przez podmioty dzialajace w naszym imieniu. Zarzadzanie bazami danych i przetwarzanie Danych jest ograniczone do celów przetwarzania i odbywa sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami i regulacjami dotyczacymi ochrony danych.

W przypadku przekazywania Danych poza EOG, Spólka zastosuje wszelkie odpowiednie srodki umowne gwarantujace odpowiednia ochrone Danych, w tym m.in. umowy oparte na Standardowych Klauzulach Ochrony Danych przyjetych przez Komisje UE, majacych zastosowanie do przekazywania danych osobowych poza EOG.

Oprócz przyjecia uzasadnionych mechanizmów przekazywania danych poza EOG, spólki stowarzyszone i zalezne Grupy CNH Industrial w USA uczestnicza w programie Tarczy Prywatnosci i dlatego sa równiez zobowiazane do dzialania zgodnie z zasadami Tarczy Prywatnosci UE-USA i Szwajcaria-USA oraz Polityka Tarczy Prywatnosci CNH Industrial, dostepna tutaj: https://www.cnhindustrial.com/en-us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx.


PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane sa przechowywane w naszych systemach i archiwach tak dlugo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatnosci, z uwzglednieniem, w stosownych przypadkach, wymogów prawnych i umownych.

Gdy Dane nie sa juz potrzebne do celów, dla których sa przetwarzane, sa one usuwane lub przechowywane w formie uniemozliwiajacej identyfikacje osób, których dotycza, pod warunkiem, ze nie jestesmy prawnie zobowiazani lub nie mamy pozwolenia na przechowywanie takich Danych. Firma moze przechowywac Dane przez dluzszy okres, jesli jest to konieczne do ochrony jej interesów zwiazanych z potencjalna odpowiedzialnoscia zwiazana ze swiadczeniem uslug lub dostarczaniem produktów lub przetwarzaniem Danych.

ADMINISTRATOR DANYCH
CNH Industrial Deutschland GmbH, z siedziba w Benzstrasse 1 74076 Heilbronn, Niemcy, jest administratorem danych, które zbiera, przetwarza i przechowuje w ramach niniejszej Informacji o ochronie prywatnosci.

CNH Industrial Deutschland GmbH powolala inspektora ochrony danych.

Z naszym inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie pod adresem:

CNH Industrial Deutschland GmbH

Inspektor ochrony danych

Benzstrasse 1,

1 74076 Heilbronn 

Telefon: + 49 731 408-0

E-mail: dpo-germany@cnhind.com


PRAWA UZYTKOWNIKA DOTYCZACE JEGO DANYCH
Uzytkownik moze korzystac z praw okreslonych przez obowiazujace przepisy prawa i regulacje, w tym:

 • Prawo dostepu: prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Panstwa dane osobowe sa przetwarzane, a jesli tak, to do zadania dostepu do Panstwa danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania: prawo do uzyskania od Administratora sprostowania Panstwa danych osobowych, które moga Panstwo uznac za niedokladne oraz do uzupelnienia niekompletnych informacji, w tym poprzez zlozenie dodatkowego oswiadczenia.
 • Prawo do usuniecia danych: prawo do uzyskania od nas usuniecia Panstwa danych osobowych bez zbednej zwloki, jezeli wniosek zostal zlozony zgodnie z obowiazujacym prawem i przepisami.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: prawo do uzyskania od Administratora danych ograniczenia czynnosci przetwarzania w przypadku zakwestionowania dokladnosci i precyzji danych osobowych oraz na czas niezbedny do sprawdzenia przez Administratora danych dokladnosci danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymania danych osobowych, które dostarczyliscie Panstwo Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym i nadajacym sie do odczytu maszynowego formacie. Maja Panstwo równiez prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, w szczególnosci po spelnieniu nastepujacych warunków: przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa sie w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do zlozenia skargi: bez uszczerbku dla wszelkich innych sporów administracyjnych lub sadowych, jezeli uzytkownik uwaza, ze przetwarzanie danych zostalo przeprowadzone nielegalnie lub niezgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, ma prawo zlozyc skarge do organu nadzorczego panstwa czlonkowskiego, w którym zamieszkuje lub pracuje, lub panstwa, w którym doszlo do naruszenia.

Z wyzej wymienionych praw moga Panstwo skorzystac kontaktujac sie z nami w nastepujacy sposób:

 • Wypelniajac formularz online, który mozna znalezc tutaj [http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSR.aspx].
 • Napisanie wiadomosci e-mail do inspektora ochrony danych pod adresem dpo-germany@cnhind.com, zalaczajac standardowy formularz, który mozna pobrac stad [http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx].
 • Wysylajac pismo do inspektora ochrony danych na adres wskazany w sekcji "Administrator danych" niniejszej Informacji o ochronie prywatnosci, dolaczajac standardowy formularz, który mozna pobrac stad.
 • Napisac maila na adres privacy-compliance@cnhind.com, zalaczajac standardowy formularz, który mozna pobrac stad [http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx].
 • Wysylajac pismo do Administratora na adres wskazany w sekcji "Administrator danych" niniejszej Informacji o prywatnosci, z zaznaczeniem " do wiadomosci zgodnosci z przepisami dotyczacymi prywatnosci", dolaczajac standardowy formularz, który mozna pobrac stad

ezeli wyslesz do nas zapytanie, byc moze bedziemy musieli uzyskac od Ciebie dodatkowe Dane Osobowe, aby zweryfikowac Twoja tozsamosc i skontaktowac sie z Toba, jezeli bedzie to konieczne. Informacje te, wraz z innymi Danymi, które juz utajnilismy, zostana nastepnie przetworzone w celu spelnienia Panstwa prosby, zgodnie z wymogami obowiazujacego prawa. W razie potrzeby niektóre informacje moga zostac przekazane innym spólkom w ramach Grupy CNH Industrial lub poza nia, które dzialaja jako podmioty przetwarzajace Panstwa Dane, w celu spelnienia Panstwa zadania. Dane uzytkownika beda przetwarzane przez czas niezbedny do oceny i obslugi jego zadania, po czym zostana zarchiwizowane na odpowiedni okres czasu, co pozwoli nam wykazac, ze zadanie zostalo obsluzone prawidlowo i terminowo.
 

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOSCI

Niniejsza Informacja o ochronie prywatnosci zostala zaktualizowana w dniu 2021-09-03. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji Informacji o ochronie prywatnosci od czasu do czasu w celu odzwierciedlenia zmieniajacych sie wymogów prawnych lub naszych dzialan zwiazanych z przetwarzaniem danych. Wszelkie aktualizacje beda publikowane na tej stronie internetowej i beda obowiazywac od momentu ich zamieszczenia. Zachecamy do okresowego przegladania niniejszej Informacji o ochronie prywatnosci, aby dowiedziec sie, jak chronimy dane uzytkownika.