Przejdź do treści
save

Oszczędzaj

Woda w glebie
Paliwo i emisje
Nawozy i pestycydy
Siewy
Czas

improve

Ulepsz

Doświadczenia użytkownika
Wpływ środowiska
Dostępność danych
Jakość plonu

maximize

Maksymalizuj

Podział pracy w terenie
Wydajność w terenie
Plony
Logistyka i decyzje oparte na danych

AGXTEND umożliwia zupełnie nowe podejście do badań i rozwoju w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego.

Wizja

AGXTEND™ is the leading platform for innovative technologies in the agricultural sector 

Misja

AGXTEND™ develops and provides groundbreaking technologies that allow farmers to extend their efficiency and thereby their economic success.